Csfxr is a c89 library to procedurally generate simple synth noises. It is based on DrPetter's sfxr and Bjorn Ritzl's Blip.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
dirkson 7d566ed576 Changed name. Got code working. 1 rok temu
include Changed name. Got code working. 1 rok temu
src Changed name. Got code working. 1 rok temu
.gitignore Changed name. Got code working. 1 rok temu
.lvimrc Changed name. Got code working. 1 rok temu
LICENSE Initial commit 1 rok temu
README.md Changed name. Got code working. 1 rok temu
build Initial commit 1 rok temu
meson.build Changed name. Got code working. 1 rok temu

README.md

csfxr

Csfxr is a C wrapper around DrPetter’s sfxr to generate randomized game sounds. The sfxr code is based on the rework done by Bjorn Ritzl’s for Blip.