Csfxr is a c89 library to procedurally generate simple synth noises. It is based on DrPetter's sfxr and Bjorn Ritzl's Blip.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
dirkson 7d566ed576 Changed name. Got code working. 1 år sedan
include Changed name. Got code working. 1 år sedan
src Changed name. Got code working. 1 år sedan
.gitignore Changed name. Got code working. 1 år sedan
.lvimrc Changed name. Got code working. 1 år sedan
LICENSE Initial commit 1 år sedan
README.md Changed name. Got code working. 1 år sedan
build Initial commit 1 år sedan
meson.build Changed name. Got code working. 1 år sedan

README.md

csfxr

Csfxr is a C wrapper around DrPetter’s sfxr to generate randomized game sounds. The sfxr code is based on the rework done by Bjorn Ritzl’s for Blip.