Git for the orangehattech website https://orangehattech.com
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

248B

Warrant Canary

This page will be updated on January 1st and July 1st of each year. Ask me once to update if I forget.

As of January 2019, I have not received any national security letters, or any other gag order from governmental agencies.